Khmer Homestay

  • Khmer Homestay
  • Khmer Homestay
  • Khmer Homestay
  • Khmer Homestay
  • Khmer Homestay

Description

Address: #255, Plov Lum, Dey Huy Market Phnom Penh Thmey, Phumi Toek Thla
Phone: 012 867 117