Japanese Restaurant Bar ANJI

  • Japanese Restaurant Bar ANJI
  • Japanese Restaurant Bar ANJI
  • Japanese Restaurant Bar ANJI
  • Japanese Restaurant Bar ANJI
  • Japanese Restaurant Bar ANJI

Description

No. 11A, group3, mondul1 Village, Svay Dangkum Comune, Siem Reap City
Tel : +855 89 911 120

Additional Details